Organic Sweden

Organic Sweden
Organic Sweden July 26, 2022
Updated 2022/08/31 at 4:38 PM
About the Supplier

Organic Sweden bildades 2015 av ett stort antal företag och organisationer som alla efterfrågade en plattform för aktörerna på den ekologiska marknaden. I dagsläget har vi cirka 100 medlemmar som samverkar för att öka försäljningen och exporten av ekologisk mat och dryck för att ta vara på det växande marknadsutrymmet både i Sverige och internationellt. Bland våra medlemmar ingår också andra organisationer som verkar för att sprida kunskap om ekologiska livsmedel och ekologiskt jordbruk så som Ekologiska Lantbrukarna, KRAV, EkoMatCentrum och Naturskyddsföreningen.

Kommunikation

Organic Sweden arbetar för att bidra till ökad kunskap och därmed ökat engagemang för ekologisk och KRAV-märkt produktion och konsumtion. Vi vill bidra till att stärka aktörerna på ekomarknaden genom att vara en plattform för utbyte av erfarenhet och dialog.

Försäljning & Export

Organic Sweden verkar för en kraftfullt ökad försäljning och export av ekologiska livsmedel från Sverige. I samverkan med företag och organisationer med samma mål, som KRAV och Business Sweden, arbetar vi fram en nationell exportstrategi för svenska ekologiska livsmedel.

Dialog & Policy

Organic Sweden håller dialog med beslutsfattare, såväl med politiker i regering och riksdag som med ledande personer i företag och organisationer. På så sätt vill vi underlätta arbetet för uppsatta mål, samt delaktigheten i utformningen av åtgärder för en positiv marknadsutveckling och ökad försäljning av ekologiska och KRAV-märkta produkter. Vi arbetar även för att skapa opinion kring frågor som på olika sätt kan underlätta för aktörerna på den ekologiska marknaden.

Our products & services
Brands
Eko-Portalen
Products / Services
BUSINESS TO BUSINESS SERVICES